V kanalizaciji se pogosto pojavljajo stvari, ki vanjo ne spadajo

Kostak

Nazaj

Ob rednih nadzorih kanalizacijskega omrežja in objektov opažamo, da se v kanalizaciji pogosto pojavljajo stvari, ki vanjo ne spadajo ter povzročajo motnje v delovanju kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav. Nekatere snovi lahko spremenijo sestavo odpadne vode do take mere, da se upočasni ali povsem zavre biološka stopnja čiščenja na čistilni napravi. Te snovi so lahko nevarne tudi za delavce, ki vzdržujejo kanalizacijsko omrežje. Težave, ki se pojavijo zaradi nepravilnega ravnanja, so lahko zamašene cevi in posledično zalivanje kleti, razlivanje odpadne vode iz jaškov po dvoriščih ter poškodbe črpalk in druge opreme na kanalizacijskem omrežju in čistilnih napravah, odvajanje onesnažene odpadne vode neposredno v okolje ipd.

Donatorji

Lovro Bedenk

Uradni podatki

Domdesign, d. o. o.
Šolska ulica 1
8250 Brežice
studio@domdesign.si
ID za DDV: SI64311449
MŠ: 3531813000
Domdesign

Zlati

Cert ID: 0001/00001

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Domdesign, d. o. o.
Matična številka: 3531813000